News -

Mam 6 lat - konkurs dla dzieci i rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Mam 6 lat". Konkurs skierowany jest do rad rodziców z przedszkoli i szkół oraz uczniów urodzonych w latach 2005-07, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie prac literackich lub multimedialnych na zadany temat. W I kategorii, przewidzianej dla rad rodziców przedszkoli, temat brzmi: Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły - jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne.

W kategorii II, w której prace mogą zgłaszać rady rodziców ze szkół, temat brzmi: Sześciolatek w przyjaznej szkole - jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia.

Natomiast w kategorii III, przeznaczonej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, prace powinny dotyczyć tematu Mam 6 lat i jestem aktywny i prezentować umiejętności, które sześciolatek zdobył w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych, kwestii aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia. W tej kategorii dopuszczalne są prace plastyczne.

Zgłoszenia oceniane będą w dwóch etapach - regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty, a na poziomie krajowym kapituła powołana przez minister edukacji narodowej. Minister przyzna również wyróżnienia „Samorząd na 6" tym samorządom, które prowadzą szkoły z największym odsetkiem sześciolatków rozpoczynających we wrześniu 2013 r. naukę w pierwszej klasie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać pracę konkursową oraz arkusz zgłoszeniowy w terminie do 21 lutego 2014 r. na adres właściwego kuratorium oświaty. Ocena prac na poziomie ogólnopolskim zakończy się 30 kwietnia 2014 r.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5689%3Arusza-kolejna-edycja-konkursu-mam-6-latq&catid=236%3Aycie-szkoy-szeciolatek-w-szkole-default&Itemid=296
stopka strony