News -

Europejskie uniwersytety górą!

U-Multirank przygotował multimedialną mapę 100 najlepszych uniwersytetów. Dominują na niej uczelnie europejskie. 


Mapa obrazuje rozmieszczenie przestrzenne uniwersytetów z pierwszej setki rankingu U-Multirank 2021, który ocenia placówki wg czterech kategorii: nauka i badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie, zaangażowanie w regionie oraz nauczanie i efekty uczenia się.

Na mapie zdecydowany prym wiodą uniwersytety europejskie. Placówki z Ameryki Północnej, Azji, Afryki i Australii stanowią zaledwie 20% wszystkich sklasyfikowanych w rankingu uniwersytetów. Znajdziemy tam wyłącznie te instytucje, które we wszystkich ocenianych kategoriach uzyskały najwyższą notę („A”). 

Mapę 100 najlepszych uniwersytetów wg U-Multirank można znaleźć tutaj.

Wyniki najnowszego “Indeksu współpracy” U-Multirank pokazują dodatkowo, że uniwersytety, które współpracują z innymi placówkami w regionie i na arenie międzynarodowej osiągają znacznie lepsze wyniki. A najlepiej na tym polu radzą sobie uczelnie europejskie. „Indeks współpracy” uwzględnia siedem aspektów: partnerstwa strategiczne, wspólne dyplomy międzynarodowe, staże, publikacje międzynarodowe, publikacje z partnerami z sektora biznesu, publikacje regionalne i współpraca z przemysłem. Uczelnie znajdujące się na terenie Unii Europejskiej osiągają dobre wyniki w niemal każdej z tych kategorii. Instytucje z UE znajdujące się w pierwszej setce “Indeksu współpracy” U-Multirank mają prawie cztery razy więcej programów wymian międzynarodowych niż uczelnie spoza UE i odnoszą większe sukcesy w mobilności studentów (zarónwo przyjeżdżających i wyjeżdżających). 

Podsumowanie wyników “Indeksu współpracy” można znaleźć na stronach U-Multirank.

#Umultirang    #MapaNajlepszychUniwersytetów

stopka strony