News -

Marzenie o Nauce - stypendium na naukę w liceum

Setka zdolnych gimnazjalistów z terenów wiejskich otrzyma wsparcie Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Rekrutacja rusza już 14 stycznia.
Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży, która chce kontynuować naukę w najlepszych liceach w swoich regionach. Wsparcie udzielane będzie przez cały jej okres – jego roczna wartość wynosić ma 11 tys. zł na osobę.

Aplikacje składać mogą gimnazjaliści, którzy planują naukę w liceach i dodatkowo:
- pochodzą z terenów wiejskich;
- uzyskali, średnio, wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,75 bądź tytuł finalisty lub laureata rejonowego konkursu przedmiotowego;
- spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których na osobę przypada 850 zł miesięcznie lub mniej);
- zaakceptują regulamin stypendiów.

Wsparcie obejmuje m.in. pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie lub bursie oraz wypożyczenia podręczników. Program EFC daje również możliwość uczestnictwa w warsztatach fundacji, wyjazdach letnich i zimowych, a przede wszystkim umożliwia aplikowanie do Programu Stypendiów Uniwersyteckich EFC.

Rekrutacja potrwa od 14 stycznia do 26 czerwca 2013 r. i będzie prowadzona w dwóch fazach. Wyniki I fazy naboru zostaną ogłoszone 10 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji:
www.efc.edu.pl
stopka strony