News -

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Wolontariusze, grupy wolontariuszy oraz rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne mają szansę na zdobycie nagrody fundowanej przez marszałka Mazowsza. Kandydatury można zgłaszać do 30 września br.


Celami konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu oraz propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie jego prestiżu. Przedsięwzięcie jest jednocześnie regionalnym etapem konkursu „Barwy Wolontariatu", którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. 

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w listopadzie podczas uroczystej gali. Kandydatury można zgłaszać do 30 września 2015 r.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Dialogu Obywatelskiego UMWM (e-mail: dialog@mazovia.pl).

stopka strony