News -

Mazowsze: wsparcie dla młodych przedsiębiorstw i startupów

Coaching i mentoring, szkolenia specjalistyczne, współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi: to wszystko w ramach nowego projektu realizowanego na Mazowszu. Spotkanie inauguracyjne już 13 października w Warszawie.


Projekt  „Centrum Innowacji FIRE dla  wczesnej fazy rozwoju  przedsiębiorstw” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu). Działania planowane w ramach projektu skierowane są do firm i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego - działających nie dłużej niż dwa lata. Dotyczy to również startupów.

Jakiego rodzaju wsparcia mogą spodziewać się uczestnicy w ramach projektu? Będzie to m.in.:
• doradztwo prawne;
• doradztwo technologiczne;
• przygotowanie biznesplanu;
• doradztwo biznesowe;
• komercjalizacja technologii.

Inauguracja projektu odbędzie się w Centrum Szkoleniowym przy ul. Techników 30 w Warszawie. Zgłoszenia (wystarczy imię i nazwisko) należy przesłać na adres: kontakt@innowacje.org.pl do 12 października br.

Informacje o projekcie

Program

stopka strony