News -

MEN szuka młodych doradców

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do pracy w Radzie Dzieci i Młodzieży RP.


Do zadań Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej będzie należało wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży (w zakresie spraw objętych działem oświata i wychowanie). Kadencja Rady będzie trwała jeden rok, a pierwsze spotkanie jej członków odbędzie się we wrześniu.

Jak się zgłosić? Wystarczy wypełnić formularz i przesłać go do ministerstwa. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca br. 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) oraz 16 zastępców członków Rady wybierze minister edukacji narodowej.

Dodatkowe informacje i formularze na stronie MEN.

stopka strony