News -

MEN szuka partnera

Ministerstwo Edukacji Narodowej szuka organizacji/instytucji, która zrealizuje 5. edycję konkursu na najlepsze formy współpracy szkół i organizacji pozarządowych pt. „Otwarta Szkoła”.
„Otwarta Szkoła” to konkurs, którego celem jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy, wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi, środowiskiem lokalnym).

Projekty wnioskodawców powinny obejmować:
a) kampanię promującą konkurs;
b) stworzenie i prowadzenie portalu poświęconego konkursowi;
c) działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektu, np. w formie konferencji, targów projektów, publikacji;
d) zawierać propozycję nagród dla laureatów oraz
e) uwzględniać organizację uroczystości podsumowania konkursu, połączonej z wręczeniem nagród laureatom i jednogodzinnym panelem dotyczącym korzyści wynikających ze współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi.

Podmiot, który przedstawi najciekawszą ofertę, może liczyć na dotację w wysokości 80 tys. złotych.

Termin składania ofert mija 29 kwietnia 2013 r.
Szczegółowych informacji udziela Bartłomiej Radecki (bartlomiej.radecki@men.gov.pl).

Formularze i regulaminy dostępne są na stronie:
www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1777%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-na-realizacj-zadania-publicznego-obejmujcego-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-konkursu-na-najlepsze-formy-wspopracy-szko-i-organizacji-pozarzdowych-pt-otwarta-szkoa-v-edycja&catid=77%3Azadania-publiczne-2013&Itemid=107
stopka strony