News -

Międzynarodowa Konferencja Edukacji Kulturalnej

300 osób z 13 różnych krajów spotka się w Łodzi, żeby wziąć udział w wykładach i warsztatach dla pracowników kultury.


Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi zaprasza na bezpłatną konferecję na temat edukacji kulturalnej.

W programie m.in.:
- spotkania z międzynarodowymi specjalistami edukacji kulturalnej,
- warsztaty z nowatorskich metod pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami z niepełnosprawnościami,
- dyskusje z przedstawicielami z 13 krajów z Europy i USA.
Udział w wykładach i grupach dyskusyjnych jest bezpłatny.

Uczestnicy konferencji zdobędą nowe kwalifikacje, dowiedzą się jak współpracować z administracją i zbudują sieć współpracy pracowników kultury.

Więcej informacji
Kontakt do organizatorów: carnival.lodz@gmail.com

stopka strony