News -

Międzynarodowa Pokojowa Nagroda Dzieci 2016

Organizacje z całego świata mogą zgłaszać kandydatów i kandydatki do nagrody za najskuteczniejszą walkę na rzecz praw dzieci.


Wyróżnienie jak co roku przyzna organizacja KidsRights. Statuetkę 'Nkosi, grant i rozgłos zyska osoba w wieku od 12 do 18 lat, której odwaga lub wyjątkowy wysiłek przyczyniły się do ochrony lub promocji praw dziecka na świecie.

KidsRights przeznaczy też 100 tys. euro na realizację projektów związanych z działalnością laureata/atki w kraju jego/jej pochodzenia.
    
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 marca 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie KidsRights.
 

stopka strony