News -

Międzynarodowe Młodzieżowe Forum Rozwoju

Młodzi ludzie z całego świata, zainteresowani tematem globalnego rozwoju, mogą wziąć udział w organizowanym w Tokio spotkaniu pod hasłem “Zaprojektujmy naszą przyszłość”.


Celem Forum jest:
 - budowanie trwałej sieci współpracy łączącej osoby zainteresowane kwestią rozwoju międzynarodowego;
 
- stworzenie możliwości zwiększenia kompetencji i wiedzy oraz zmiany sposobu myślenia;
 - wypracowanie pomysłów służących przyspieszeniu przemian społecznych.

W 2015 r. tematem przewodnim spotkania – zaplanowanego w dniach od 1 do 8 marca – będzie głód. Uczestnicy Forum będą się zastanawiać nad tym, jak poradzić sobie z tym i innymi problemami społecznymi państw rozwijających się.

W spotkaniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 28 lat. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz napisanie krótkich odpowiedzi na pytania:
 - dlaczego chcę uczestniczyć w Forum? (100-150 słów),
 - w jaki sposób chciałbym/łabym przyczynić się do osiągnięcia celów spotkania? (100-150 słów),
 - jaki problem związany z międzynarodowym rozwojem szczególnie mnie interesuje? (150-250 słów);
 - jak rozwiązać problemu głodu? (należy skupić się na jednej, wybranej przyczynie tego zjawiska) (150-250 słów).

Osoby z krajów rozwijających się mogą liczyć na wsparcie finansowe przy organizacji przyjazdu. Pozostałych zainteresowanych obowiązuje opłata za uczestnictwo w wysokości 30 000 juanów (ok. 200 euro).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 9 grudnia 2014 r.

Więcej informacji na stronie organizatora.
 

stopka strony