News -

Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Klimatu

10.10.10 – taką datę wybrali organizatorzy ogólnoświatowej akcji na rzecz ochrony klimatu. Obejmie ona prawie 6,5 tysiąca działań w 188 krajach świata.


Wszystkie wydarzenia służyć będą jednemu celowi: zwróceniu uwagi na potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Koordynatorem akcji jest inicjatywa 350 – jej nazwa oznacza maksymalny dopuszczalny poziom zawartości dwutlenku węgla w atmosferze (liczba cząsteczek CO2na milion). Obecnie jest on znacznie przekroczony. Fotograficzna dokumentacja każdego wydarzenia zorganizowanego w ramach akcji trafi do polityków. Więcej o Międzynarodowym Dniu Działań na rzecz Klimatu na stronie www.350.org (bez polskiej wersji).
stopka strony