News -

Międzynarodowy Dzień Młodzieży 2010

12 sierpnia obchodzimy kolejny Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych


12 sierpnia będziemy obchodzić kolejny Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W tym roku święto będzie szczególne – zbiega się bowiem z rozpoczęciem Międzynarodowego Roku Młodzieży (sierpień 2010 – sierpień 2011). Oba wydarzenia mają zresztą wspólne hasło - „Dialog i wzajemne zrozumienie”. Ma ono odzwierciedlać dużą wagę, jaką Zgromadzenie ONZ przywiązuje do kwestii współpracy międzykulturowej i międzypokoleniowej. Międzynarodowy Dzień Młodzieży uświetni m.in. spotkanie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Uczestniczyć w nim będą słynni muzycy, a zaproszeni goście obejrzą m.in. wystawę “Visual Voices – Youth perspectives on Global Issues”. Więcej informacji na stronie http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm.
stopka strony