News -

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych "Krakowiak"

Tegoroczny, XXII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „KRAKOWIAK 2013” odbędzie się w dniach 19-24 czerwca 2013 r., na koncerty plenerowe zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa i turystów - każdego, kto lubi folklor.


Podtrzymanie tradycji tańca krakowskiego będącego tańcem ludowym, który awansował do rangi tańca narodowego, ochrona przed zanikiem możliwie autentycznej formy polskich tańców narodowych i ich upowszechnianie, popularyzacja kultury ludowej w społeczeństwie oraz wychowanie w poszanowaniu tradycji. Kontakt dzieci i młodzieży z Polski z rówieśnikami z innych krajów wpłynąć ma na lepsze poznanie Ojczyzny, Jej historii oraz języka, a także kultury ludowej krajów biorących udział w Festiwalu. Międzynarodowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych służą lepszemu poznaniu i pogłębianiu przez dzieci i młodzież wiedzy o rodzimej kulturze ludowej i wyrosłych na jej gruncie narodowych tańcach polskich. Ma to sens poznawczy i artystyczny, a także przede wszystkim wychowawczy. Spotkania dają zespołom możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, jak również są okazją do spotkań konsultacyjnych kierownictwa zespołów z fachowcami oceniającymi głównie poprawność wykonania tańców narodowych (krakowiak, polonez, kujawiak, mazur, oberek). Zespoły wybierają do przeglądu krakowiaka oraz drugi taniec narodowy. W przypadku braku w repertuarze krakowiaka prezentują dwa inne tańce narodowe lub przynajmniej jeden z nich. Zespoły góralskie prezentują w przeglądzie konkursowym taniec góralski i zbójnicki. Zespoły biorące udział w Festiwalu oddelegowują jedną parę do wspólnej nauki krakowiaka podczas organizowanych przez nas festiwalowych spotkań artystycznych. Przygotowany w trakcie tych zajęć układ taneczny zostanie zaprezentowany na spotkaniu zespołów z Prezydentem Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa oraz podczas koncertu finałowego na Rynku w Krakowie. Patronat: Rada Miasta Krakowa
stopka strony