News -

Międzynarodowy Rok Młodzieży

Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała Międzynarodowy Rok Młodzieży


– zacznie się on 12 sierpnia 2010 roku. Ma skupić energię, wyobraźnię i działania młodych ludzi z całego świata na wyzwaniach, którym musi sprostać ludzkość – od umacniania pokoju na świecie po wspieranie rozwoju gospodarczego. Hasłem roku jest „Dialog i wzajemne zrozumienie”- tych zagadnień dotyczyć też mają podejmowane w ramach Roku działania. Mają promować ideę pokoju, poszanowania praw człowieka, wolności i solidarności. Powinny też zachęcać młodych ludzi, by działali na rzecz rozwoju – wspierając Milenijne Cele Rozwoju. Znane są już daty dwóch kluczowych spotkań w ramach Roku – pierwsze na początku sierpnia odbędzie się w Stambule, drugie – pod koniec sierpnia w Meksyku. Więcej informacji na stronie internetowej http://social.un.org/youthyear oraz http://www.un.org/youth.
stopka strony