News -

Migranci pod większą ochroną

Komisja Europejska chce przyjęcia dyrektywy, która ułatwi swobodny przepływ pracowników w Unii. Nowe przepisy mają zapobiec dyskryminacji i nieuczciwym praktykom przy zatrudnianiu migrantów.


Komisja Europejska chce przyjęcia dyrektywy, która ułatwi swobodny przepływ pracowników w Unii. Nowe przepisy mają zapobiec dyskryminacji i nieuczciwym praktykom przy zatrudnianiu migrantów.

Komisja chce, by państwa członkowskie przyjęły rozwiązania, które zapewnią pełniejsze stosowanie zasady swobodnego przepływu pracowników - np. stworzyły krajowe instytucje, które będą informować przybyszów z zagranicy o przysługujących im przywilejach.

Chodzi również o mechanizmy dochodzenia swoich praw na poziomie krajowym oraz możliwość uczestniczenia organizacji pozarządowych w postępowaniach administracyjnych lub karnych – w imieniu pracowników, którzy spotkali się z dyskryminacją.

Więcej na ten temat na stronie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1830&furtherNews=yes
stopka strony