News -

Migranci w dobrym świetle

Program ds. migracji Międzynarodowej Organizacji Pracy ogłasza konkurs fotograficzny dla młodzieży. Na zwycięzcę czeka tysiąc euro.
Konkurs pod nazwą „Migrujący pracownicy domowi w Europie” to okazja, by pokazać, jak przybysze z innych krajów z sukcesem wchodzą na europejski rynek pracy i włączają się w życie społeczne. Zadaniem uczestników jest nadesłanie zdjęć pokazujących w pozytywnym świetle zjawisko migracji oraz pracowników domowych spoza UE. Fotografie powinny podkreślać ich zaangażowanie i elastyczność.

Każdy chętny do udziału w konkursie może przesłać trzy zdjęcia (do 5 MB, co najmniej 6 megapikseli), zrobione samodzielnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Fotografie należy zatytułować, podać datę i miejsce ich wykonania oraz w stu znakach wyjaśnić, co lub kto się na niej znajduje (po angielsku, francusku lub hiszpańsku).

Dwadzieścia najlepszych zdjęć wybierze międzynarodowe jury. Trafią one na stronę internetową Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz będą prezentowane podczas konferencji w Brukseli. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają 1000, 600 i 400 euro nagrody.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2013 r.

Więcej szczegółów na stronie:
www.ilo.org/migrant/events-and-meetings/migrant-domestic-workers-in-europe-photo-contest/WCMS_206222/lang--en/index.htm
stopka strony