News -

MikrogranTY! - utwórz własny dom kultury!

Szczeciński Inkubator Kultury (INK) zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji promującej integrację społeczną.


Udział w przedsięwzięciu mogą wziąć wszyscy, którzy we współpracy z lokalną społecznością czy wspólnotą mieszkaniową przeobrażą na jeden dzień własną kamienicę, blok czy dom wielorodzinny w otwartą na wszystkich instytucję kultury.

Działanie ma na celu zwrócenie uwagi na indywidualną odpowiedzialność każdego mieszkańca za miasto, budowanie więzi lokalnych i integrację społeczną.

Termin zgłaszania pomysłów mija 31 marca br.

Więcej informacji na stronie Inkubatora Kultury.

stopka strony