News -

Milion na informacje o prezydencji

Tylko do 1 grudnia zgłaszać można do MSZ projekty kampanii promujących polską prezydencję w Unii Europejskiej. Resort przygotował na ten cel ponad milion złotych.


Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych. Na dotację mogą liczyć te, które przygotują najbardziej atrakcyjny program działań, podnoszących poziom wiedzy społeczeństwa na temat rozpoczynającego się 1 lipca 2011 r. przewodnictwa Polski w UE. Chodzi przede wszystkim o informacje na temat roli i zadań państwa przewodzącego pracom Rady Unii Europejskiej, zaprezentowanie priorytetów polskiej prezydencji oraz korzyści, jakie będą z niej płynąć dla Polski i Polaków. Kampania musi być przeprowadzona w dniach od 14 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.msz.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).