News -

Miliony dla naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych rozdzieliła prawie pół miliarda euro na Granty dla badaczy zaawansowanych (ERC Advanced Grants).


Dofinansowanie uzyskało w sumie 190 doświadczonych naukowców z 23 krajów. Granty – w wysokości do 2,5 mln euro na projekt – pozwolą prowadzić badania nad przełomowymi pomysłami we wszystkich dziedzinach wiedzy: od pionierskich terapii genowych stosowanych w przypadku arytmii serca, po analizy bioróżnorodności w lasach stref tropikalnych i umiarkowanych.

Granty dla badaczy zaawansowanych Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przyznała to raz pierwszy. Przedsięwzięcie to jeden z filarów unijnego programu na rzecz badań i rozwoju Horyzont 2020, zainicjowanego w 2014 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony