News -

Millennium Youth Camp

Młodzi ludzie urodzeni w latach 1995-1998 mają szansę na wyjazd na letni obóz naukowy do Helsinek.
Zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych matematyką, naukami przyrodniczymi i technologiami informacyjnymi. Uczestnicy obozu będą pracować m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi środowiska naturalnego, zmian klimatu, odnawialnych źródeł energii i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. W programie są m.in. wykłady, warsztaty, wizyty w przedsiębiorstwach i laboratoriach uniwersyteckich, przewidziano również czas na integrację.

Koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2013 r.

Zasady rekrutacji są na stronie:
www.technologyacademy.fi/events/millennium-youth-camp/
stopka strony