News -

Mini-granty Schumana

Fundacja Schumana organizuje konkurs dla szkół i klubów europejskich na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie rocznic: 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej oraz 25-lecia upadku Muru Berlińskiego.


Fundacja Schumana organizuje konkurs dla szkół i klubów europejskich na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie rocznic: 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej oraz 25-lecia upadku Muru Berlińskiego.

Grant – w wysokości od 1 do 2 tys. złotych - może zostać przeznaczony na zorganizowanie wydarzenia lub cyklu wydarzeń odnoszących się do jednej z dwóch wspomnianych rocznic. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą inicjatywy poruszające wskazane tematy w kontekście europejskim, tzn. pokazujące np. wpływ I Wojny lub przemian z lat '89/'90 na losy przynajmniej kilku państw/narodów europejskich, angażujące osoby z kilku państw i/lub wskazujące na zaangażowanie przedstawicieli różnych narodowości we wspomniane wydarzenia.

Projektowane inicjatywy muszą zostać zorganizowane do 23 grudnia 2014 r. Uwaga! Młodzież szkolna nie może być jedynie realizatorem pomysłów dorosłych i wykonawcą ich poleceń - powinna zostać włączona w proces planowania i współdecydowania.

Szablon wniosku należy przesłać na adres konkursy@schuman.pl do 25 września 2014 r.

Dodatkowe informacje na stronach internetowych Fundacji Schumana.
stopka strony