News -

Minigranty na wielkie pomysły

Kilkaset tysięcy złotych czeka na realizatorów społecznie użytecznych projektów związanych z nauką, rozwojem, sportem, kulturą i inicjatywami społecznymi.


Fundatorem grantów jest firma CEDROB. O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (non-profit), instytucje kultury i pamięci, związki wyznaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie przyznane zostanie w kategoriach: nauka i rozwój, edukacja i sport, kultura oraz inicjatywa społeczna. W każdej z dziedzin do zdobycia są: dwa granty po 30 tys. zł, trzy granty po 20 tys. zł, trzy granty po 10 tys. zł oraz pięć grantów po 5 tys. zł.

Termin składania wniosków mija 21 kwietnia 2017 r.

Dodatkowe informacje w bazie Eurodesku oraz na stronie CEDROB.

stopka strony