Ministrowie chcą wspierać młodzież

Wymiany międzynarodowe i wolontariat dalej będą wspierane. To jedno z ustaleń dokonanych podczas spotkania ministrów do spraw młodzieży.


Podczas wideokonferencji, która odbyła się 30 listopada, ministrowie zapewnili o dalszym wspieraniu programów mobilności. Podkreślili, że wymiany młodzieżowe czy wolontariat służą wzmacnianiu różnorodności i tożsamości europejskiej.

Ministrowie podsumowali także wyzwania, przed którymi stoi współczesna młodzież. Wśród nich znalazły się m.in.:

- wstrzymanie realizacji projektów i programów,
- nierówny dostęp do narzędzi cyfrowych,
- niepewność związana z przyszłością, m.in. możliwością podróżowania,
- negatywne skutki izolacji.

Polskę reprezentował Piotr Mazurek, pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Podsumowanie wideokonferencji jest dostępne na stronie Sekretariatu Generalnego Rady.

#młodzież    #wymiany    #wolontariat

stopka strony