News -

Młoda strona Unii

Komisja Europejska uruchomiła „Kącik dla dzieci” – specjalną stronę internetową przeznaczoną dla najmłodszych Europejczyków. Można na niej znaleźć informacje o prawach dziecka, a także gry, quizy i informacje o Unii oraz jej państwach członkowskich.
Autorzy strony wyszli z przekonania, że wiedza na temat Unii Europejskiej nie jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych – młodzi ludzie również powinni jak najwcześniej dowiedzieć się, co to jest UE i jak funkcjonuje, tymczasem informacje w mediach nie zawsze pisane są w sposób zrozumiały.

Strona dla najmłodszych to efekt przyjęcia Agendy na rzecz praw dziecka. Witryna dostępna jest w 22 językach - na młodych ludzi czeka:
    - sekcja z grami i quizami, gdzie dzieci w wieku od 6 do 16 lat mają dostęp do gier rozrywkowych i edukacyjnych stworzonych przez Komisję i inne instytucje;
    - sekcja o nazwie „Unia Europejska: z czym to się je?”, gdzie znajduje się interaktywna mapa Europy oraz zabawne informacje na temat UE i wszystkich państw unijnych;
    - sekcja o nazwie „Poznaj swoje prawa” z grami, prezentacjami wideo i informacjami dotyczącymi praw dziecka dla dwóch grup wiekowych.
Kącik dla dzieci powiązany jest także z istniejącym już portalem „Kącik dla nauczycieli”, zawierającym materiały, z których nauczyciele mogą korzystać, aby wyjaśnić swoim uczniom, dlaczego istnieje UE i jak funkcjonuje. Znajduje się tam wybór doskonałych materiałów dydaktycznych, zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, przygotowanych przez ekspertów ze wszystkich państw członkowskich.

Strona działa pod adresem: http://europa.eu/kids-corner
stopka strony