News -

Młoda twarz przedsiębiorczości

Młodzi przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji młodzieżowych zajmujących się problemem zatrudnienia spotkali się europosłami i dyskutowali o tym, jak sprawić, by własna firma stała się dla młodych ludzi realnym sposobem radzenia sobie na rynku pracy.


Młodzi przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji młodzieżowych zajmujących się problemem zatrudnienia spotkali się europosłami i dyskutowali o tym, jak sprawić, by własna firma stała się dla młodych ludzi realnym sposobem radzenia sobie na rynku pracy.

Spotkanie zorganizowało Europejskie Forum Młodych. Jego uczestnicy podkreślali, że w sytuacji dramatycznego braku miejsc pracy dla młodzieży rozwój przedsiębiorczości staje się niezwykle ważnym wyzwaniem.

Europosłanka Emilie Turunen podkreśliła, że zakładanie własnych firm może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Jej zdaniem spróbowanie sił w przedsiębiorczości to alternatywny sposób na aktywność na rynku pracy, uzyskiwanie dochodów i wykorzystywanie potencjału.

Zdaniem Europejskiego Forum Młodzieży, przedsiębiorczość to również sposób na zasypanie przepaści między rynkiem edukacji a rynkiem pracy, promowanie niezależności młodzieży i wspierania zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Więcej na stronie www.youthforum.org/images/stories/Documents/Press_Releases/0535-11_Entrepreneurship_Roundtable.pdf
stopka strony