News -

Młodzi aktywni poszukiwani do ,,Lidera Zachodniopomorskiego"

Rozpiera Cię pozytywna obywatelska energia? Masz chęć do działania? Działasz w szkole, dzielnicy, swojej miejscowości? Szukasz możliwości aktywności społecznej, ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia? Jeśli tak, to zapraszamy Cię do II edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski”, który niebawem rusza w Zachodniopomorskim.


,,Lider Zachodniopomorski” to program, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju umiejętności liderskich młodych osób z województwa zachodniopomorskiego. W programie będzie uczestniczyła grupa młodych osób (ok. 20) reprezentujących zróżnicowane środowiska młodzieżowe, różne miejscowości naszego regionu i mająca przynajmniej minimalne doświadczenie w zakresie realizacji działań w lokalnych społecznościach (szkoła, organizacja, miejscowość). Organizatorem programu jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu 20-osobowa grupa młodych osób z regionu będzie: • uczestniczyła w cyklu ośmiu warsztatów weekendowych poświęconych pracy metodą projektową (marzec-maj); • brała udział w spotkaniach z ekspertami – przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji, urzędów (spotkania połączone z warsztatami); • pracowała nad koncepcją wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu otwarty dialog z politykami, decydentami, ekspertami. Wydarzenie zostanie włączone do programu Tygodnia Aktywności w grudniu 2013 r.; • opracuje koncepcję mini-projektu – przedsięwzięcia i ewentualnie zrealizuje je w lokalnej społeczności. Poprzez uczestnictwo w programie uczestnicy cyklu warsztatów: • zdobędą merytoryczną wiedzę i umiejętności prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej, a także rozwiną swoje kompetencje społeczne; • spotkają się z ekspertami i liderami życia społecznego, politycznego, gospodarczego naszego regionu; • zdobędą dobre praktyki w zakresie realizacji projektów; • wypracują koncepcje lokalnych działań w ramach mini-projektów i podejmą próbę ich realizacji w lokalnych środowiskach, a także zorganizują wspólne przedsięwzięcie w ramach tygodnia Aktywności w grudniu 2013; • otrzymają wsparcie merytoryczne doradcy-coacha; • stworzą grupę lokalnych liderów, której uczestnicy po zakończeniu realizacji programu będą zapraszani do działań lokalnych i międzynarodowych, w które zaangażowany jest Sekretariat ds. Młodzieży. Warunki udziału w programie: • wiek 17-25 lat; • co najmniej minimalne doświadczenie w zakresie realizacji działań w lokalnych społecznościach; • miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego; • aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach projektowych (od marca 2013 r. - do stycznia 2014), w tym w: warsztatach, spotkaniach z ekspertami i spotkaniach roboczych); • opracowanie przy wsparciu merytorycznym koncepcji mini-projektów i wspólnego przedsięwzięcia; • pozostawania w stałym kontakcie z organizatorami w trakcie trwania programu – Sekretariatem ds. Młodzieży. Organizatorzy zapewniają: • zwrot kosztów dojazdu na spotkania (środkami komunikacji publicznej), • nocleg i wyżywienie podczas spotkań, • materiały merytoryczne. Spotkania programu będą się odbywały w wyznaczone piątki po południu i soboty w Szczecinie. Formularz zgłoszeniowy do programu można znaleźć na stronie www.mlodziez.wzp.pl Chętnych prosimy o uprzednie zapoznanie się z harmonogramem programu, a następnie wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 18 lutego (godz. 15.00) na adres cim@cim.info.pl Organizator: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin tel. 91 42 10 292 / faks 91 42 11 141 www.mlodziez.wzp.pl
stopka strony