News -

Młodzi czują się lekceważeni

Niechęć młodzieży do udziału w wyborach wynika z tego, że partie politycznie nie zajmują się jej problemami. Takie są wstępne wyniki badań dotyczących zaangażowania młodych ludzi w życie demokratyczne w Europie.


Niechęć młodzieży do udziału w wyborach wynika z tego, że partie politycznie nie zajmują się jej problemami. Takie są wstępne wyniki badań dotyczących zaangażowania młodych ludzi w życie demokratyczne w Europie.

Wstępne wnioski z badań przedstawiły w Parlamencie Europejskim Liga Młodych Wyborców – inicjatywa powołana, by zwiększyć frekwencję wyborczą wśród młodzieży – oraz Międzynarodowy Instytut na rzecz Demokracji i Udzielania Pomocy w Organizacji Wyborów (International IDEA). Ze statystyk wynika, że nieobecność młodych ludzi przy urnach to skutek tego, że partie nie dostrzegają ich problemów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2009 r. frekwencja wśród osób powyżej 55. roku życia wyniosła 50 proc., natomiast wśród osób w wieku 18-24 lata zaledwie 29 proc. W praktyce oznacza to, że większość wybranego Parlamentu reprezentuje poglądy starszego pokolenia.

Przedstawiony w PE raport zawiera listę konkretnych rekomendacji, mających służyć zwiększeniu uczestnictwa młodych ludzi w wyborach, które zaplanowano na maj 2014 r.

Pełna wersja dokumentu zostanie opublikowana w grudniu 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
http://tinyurl.com/ppdtkmu
stopka strony