News -

Młodzi czują się źle traktowani

Prawie 500 osób z całej Europy wzięło udział w ankiecie Europejskiego Forum Młodzieży dotyczącej dyskryminacji.


Z ankiety wynika, że ponad 1/3 jej uczestników czuje się dyskryminowana, zwykle ze względu na płeć (29 proc.), ale czasem tylko z powodu młodego wieku.

Zdarza się również, że młodzi ludzie czują się dyskryminowani jednocześnie ze względu na wiek i inne czynniki, takie jak płeć, orientacja seksualna, wygląd fizyczny i wyznanie. Taka „różnorodna dyskryminacja” nie pozwala wielu młodym Europejczykom korzystać z równych szans.

Jak wynika z opracowania, dyskryminacja częściej dotyka osoby należące do środowiska LGBTI. Na złe traktowania narażone są również kobiety w ciąży i po porodzie, bo pracodawcy uważają je za „mniej wydajne”.

Respondenci ocenili, że z przejawami dyskryminacji najczęściej spotykają się w  ramach edukacji (53,8 proc.), przy poszukiwaniu pracy (50 proc.), w miejscu pracy (42 proc.) lub szukając zakwaterowania (29 proc.).

Więcej informacji na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony