News -

Młodzi do Akcji

Co powinno być publiczne, a co prywatne? Co to jest akcjonariat i na czym polega giełdowa prywatyzacja? Tego wszystkiego nauczyciele i uczniowie mogą się dowiedzieć w trakcie programu „Młodzi do Akcji”.
Program skierowany jest do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Składa się z dwóch etapów – w pierwszym nauczyciele podczas kursu on-line zgłębiać będą tajniki przygotowania projektu dla uczniów oraz poszerzą wiedzę na temat prywatyzacji, własności i akcjonariatu obywatelskiego. W drugim etapie uczniowie wraz z nauczycielami realizować będą jeden z dwóch projektów edukacyjnych:
    - debaty publiczne (na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym lub lokalnym) na tematy dotyczące własności: Co powinno być publiczne, co prywatne? Jak dbać o publiczne, jak o prywatne? Co to znaczy odpowiedzialność za własność?
    - mapy wirtualne swoich miejscowości i okolic z miejscami publicznymi i prywatnymi lub (opcjonalnie) reportaże filmowe, fotoreportaże, wywiady, blogi itp. na temat przemian związanych z prywatyzacją w ich miejscowości.
Organizator programu – Centrum Edukacji Obywatelskiej – zapewnia nauczycielom stały dostęp do ekspertów, a uczniom obiecuje emocje związane z internetową symulacją inwestowania na giełdzie.

Pierwszy zgłoszony do programu zespół będzie mógł zwiedzić Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Najbardziej zaangażowane i aktywne grupy CEO zaprosi na Ogólnopolską Prezentację Projektów, która odbędzie się w czerwcu 2012 r. w Warszawie – osiągnięcia uczniów oglądać będą m.in. eksperci z Ministerstwa Skarbu Państwa i GPW.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października. Chętni proszeni są o wypełnienie formularza na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/mda/form/formularz-zgloszeniowy-do-programu-mlodzi-do-akcji.

Więcej informacji na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/mda/news/opis-programu.

Projekt realizowany przy wsparciu Ministerstwa Skarbu Państwa.
stopka strony