News -

Młodzi eksperci o polskiej gospodarce

W ciągu ostatnich 25 lat Polska dokonała olbrzymiego skoku cywilizacyjnego. Brak zmian w polityce gospodarczej może jednak spowodować, że za kilkanaście lat Polska przestanie gonić Zachód pod względem zamożności – takie są wnioski z raportu „Młodzi reformują Polskę”.


Młodzi Reformują Polskę to projekt, w którym młodzi ekonomiści pod nadzorem ekspertów analizują najważniejsze sektory naszej gospodarki, badają jej największe wyzwania i szukają rozwiązań, które pozwoliłyby Polsce dogonić Europę Zachodnią. Opublikowany właśnie końcowy raport ma być zwięzłym i przejrzystym dokumentem, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Z raportu wynika, że dzięki urynkowieniu i wejściu do UE w ciągu ostatnich 25 lat relatywny poziom bogactwa przypadający na jednego mieszkańca w Polsce rósł najszybciej wśród krajów postsocjalistycznych. W 1989 r. polski PKB per capita wynosił ok. 35 proc. PKB per capita USA, w 2012 r. wzrósł do 43 proc. Autorzy opracowania zwracają jednak uwagę, że w podobnej sytuacji były kiedyś Grecja, Portugalia i Hiszpania – po czym wpadły w stagnację. By ten scenariusz nie powtórzył się w przypadku Polski, konieczne jest zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.
Raport „Młodzi Reformują Polskę” będzie tematem serii konferencji w największych polskich uczelniach, organizowanych od września 2014 r. do czerwca 2015 r. Na każdym ze spotkań studenci oraz eksperci będą analizować wybrany rozdział z publikacji. Raport dostępny jest na stronie: http://mlodzireformujapolske.pl/raport/

stopka strony