News -

Młodzi Europejczycy bardziej aktywni

Wyniki najnowszego badania Eurobarometru pokazują, że młodzi ludzie są coraz bardziej aktywni społecznie: coraz więcej z nich bierze udział w wyborach, działa w organizacjach i angażuje się w wolontariat.


Twórcy Eurobarometru we wrześniu 2017 roku zapytali ok. 11 tys. Europejczyków w wieku od 15 do 30 lat o opinie dotyczące rozwiązań najbardziej palących problemów starego kontynetu. Formułujac pytania wzorowali się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród młodych w ramach projektu “New Narratives for Europe”.

Na co zwracali uwagę młodzi ludzie? 

49% z nich wskazało na zagrożenia związane z tzw. “fake newsami”. Zdaniem młodych, aby walczyć z tym zjawiskiem, należy położyć większy nacisk na krytyczne myślenie oraz umiejętności związane z wyszukiwaniem i weryfiowaniem informacji. 
Tyle samo było zdania, że wychodząc naprzeciw młodym ludziom, UE powinna dążyć do ułatwienia im dostępu do informacji dotyczących wymian i pracy za granicą. 
40% respondentów uznało natomiast, że w UE powina zachęcać swoich obywateli do większej troski o środowisko promując chociażby takie inicjatywy jak zrównoważony transport czy segregacja odpadów.

Ponadto ponad połowa badanych za kluczowe dla przyszłości Europy uznała inwestycje w edukacje i rozwój umiejętności. W dalszej kolejności respondenci wskazywali natomiast na kwestie takie jak zatrudnienie, regulacja migracji oraz integracja uchodźów. 

W świetle najnowszego Eurobarometru młodzi są też coraz bardziej aktywni społecznie.
31% badanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaangażowało się w wolontariat, a ponad połowa należy do klubów sportowych, organizacji młodzieżowych lub działa w inicjatywach lokalnych. Aż 64% respondentów w ciągu ostatnich 3 lat wzięło udział w wyborach. W każdym przypadku wartości porcentowe udziału młodych w poszczególnych aktywnościach wzorsły w porównaniu z wynikami poprzedniego Eurobarometru z grudnia 2014.

Wiecej infromacji

stopka strony