News -

Młodzi i bezbronni?

Tak brzmi tytuł najnowszej publikacji dotyczącej ochrony praw młodych ludzi w Europie.


Broszura to efekt badań zainicjowanych przez Europejskie Forum Młodzieży. Ich celem było zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań w zakresie ochrony i promocji praw młodych ludzi. Tematem tym zajął się Mourad Mahidi, pisząc pracę magisterską na kierunku „prawa człowieka i demokratyzacja” w fińskim Turku. Jego publikacja dotyczy głównie aktualnych różnic w przepisach dotyczących praw człowieka i możliwych zmian w tym zakresie. Internetową wersję broszury znaleźć można pod adresem http://issuu.com/yomag/docs/the-young-and-the-rightless_the-protection-of-yout
stopka strony