Młodzi i edukacja globalna

Wypełnij ankietę i weź udział w procesie konsultacyjnym, którego celem jest opracowanie Nowej Europejskiej Deklaracji o Edukacji Globalnej 2050. Twój głos ma znaczenie!


Biorąc udział w ankiecie masz możliwość:

  • wypowiedzieć się na temat globalnych wyzwań, przyszłości edukacji oraz uczenia się;
  • pomóc ekspertom w opracowaniu Nowej Europejskiej Deklaracji o Edukacji Globalnej 2050.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut. Osoby, które odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w losowaniu nagród: książek i szkoleń na temat edukacji globalnej, biletów kolejowych oraz zaproszeń na Szczyt Edukacji Globalnej.

Ankieta została opracowana przez Grupę Roboczą ds. Młodzieży i Edukacji Globalnej we współpracy z Global Education Network Europe (GENE) i Europejskim Forum Młodzieży.

Więcej informacji: https://www.gene.eu/ge2050

#EdukacjaGlobalna    #Ankieta    #EuropejskieForumMłodzieży

stopka strony