News -

Młodzi i ich prawa - nowa publikacja

Jak informować młodzież o możliwościach, z których może skorzystać? Jak w atrakcyjny sposób wyjaśniać młodym ludziom przysługujące im prawa? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w podręczniku wydanym przez Radę Europy i sieć ERYICA.


Broszura adresowana jest przede wszystkim do osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą. W publikacji opisano przykłady najlepszych praktyk w zakresie informacji i doradztwa oraz wskazano wiele interesujących i użytecznych materiałów dostępnych online. Ich wykorzystanie może pomóc młodym ludziom w lepszym poznaniu praw człowieka oraz sposóbów ich egzekwowania.

Autorką podręcznika jest Julie Mensík Čákiová, przedstawicielka czeskiej organizacji zrzeszonej w sieci ERYICA. Na okładce publikacji wykorzystano natomiast zdjęcie, które zwyciężyło w konkursie organizowanym w ramach kampanii Information Right Now! w Chorwacji.

Broszura dostępna jest w języku angielskim, wkrótce pojawią się również wersje francuska i rosyjska. Wydanie podręcznika to efekt współpracy między siecią ERYICA i Radą Europy.
    
Publikacja dostępna jest na stronie ERYICA.

stopka strony