News -

Młodzi (jednak) aktywni

Młodzi Polacy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym – tak wynika z badań przeprowadzonych w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela 2013 – inicjatywy Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji.


Młodzi Polacy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym – tak wynika z badań przeprowadzonych w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela 2013 – inicjatywy Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji.

Badania pokazują, że 80,4 proc. młodych Polaków angażuje się w działalność społeczną (próba 317 osób), a 41,5 proc. należy do organizacji pozarządowych lub pracuje w charakterze wolontariuszy (próba 184 osób). Aktywni obywatele podejmują działania na rzecz społeczności dość często: 21,2 proc. robi to codziennie; 27,9 proc. 2-3 razy w tygodniu; 16,8 proc. raz w tygodniu. Najczęściej chodzi o pracę na rzecz drugiego człowieka (45,2 proc.), działalność edukacyjną (38,2 proc) oraz kulturalną (34,1 proc.). Jak się okazało, najmniejszą popularnością wśród aktywnej młodzieży cieszą się działania na rzecz zwierząt (3,8 proc.) oraz inicjatywy proekologiczne (33,3 proc.). Z ankiet wynika, że aktywny obywatel jest najczęściej humanistą, który w czasie wolnym czyta książki, słucha rocka lub ogląda komedie.

Młodzież spytana o korzyści płynące z angażowania się w tego typu przedsięwzięcia wskazywała przede wszystkim możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość. - Dzięki działalności w ramach organizacji mogę realizować projekty, które zmieniają świat wokół mnie - zauważył jeden z badanych.

Badanie „Młodzi aktywni 2013” zostało przeprowadzone metodą ilościową przy użyciu anonimowego kwestionariusza on-line, który zawierał 41 pytań. Badanie przygotowała Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela.

Więcej szczegółów na stronie:
www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-programowe/sprawdz-kto-angazuje-sie-spoleczenie-raport-mlodzi-aktywni-2013
stopka strony