News -

Młodzi ludzie mogą być równorzędnymi partnerami w rozmowie

Kiedy urzędnicy zobaczyli korytarze pełne młodzieży oraz ich pracę, zdali sobie sprawę, że to nie zabawa - mówi o Paweł Kulasiewicz, szef Stowarzyszenia Europa Elbląg, zdobywcy tegorocznego Championa informacji młodzieżowej


Wawrzyniec Pater: Rozmawiamy w Brukseli tuż po ceremonii rozdania nagród Championów informacji młodzieżowej. Jakie to uczucie być pierwszą polską organizacją, która zdobyła eurodeskowego Championa Informacji Młodzieżowej. Paweł Kulasiewicz: I radość i poczucie odpowiedzialności. Mam wrażenie, że wiele osób parzy na nas i zastanawia się, czy faktycznie zasługiwaliśmy na to wyróżnienie. Cieszę się, że nasza duża praca włożona w ten trwający ponad dwa lata projekt i zrealizowany nakładem ponad miliona złotych została doceniona. Ta nagroda to także dowód, że to co robią organizacje w Polsce jest dostrzegane w Europie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Champion informacji młodzieżowej nie wiąże się z jakimiś bezpośrednimi profitami materialnymi, to przede wszystkim wyraz. A jednak nagroda ma dla was znaczenie… Ma. I to duże. W chwili obecnej wiele osób patrzy na nas i nasze działania – nasi obecni i potencjalni partnerzy z różnych instytucji, samorządów i organizacji pozarządowych. Od lat staramy się pokazać, że zapraszanie młodych ludzi do współpracy ma duże znaczenie, że młodzi ludzie są potencjałem a nie problemem. Są autentyczni i wiedzą czego im potrzeba – wystarczy dać im szansę i przestrzeń do pracy. Dialog z nimi sprawia, że czują się współgospodarzami. To jest dla młodych bardzo ważne. Oprócz młodzieży w projekcie uczestniczyli też tacy ludzie jak ty, czyli osoby pracujące z młodzieżą oraz urzędnicy – przedstawiciele władz. Udało się więc Wam połączyć trzy środowiska, których współpraca nie jest zbyt częstym zjawiskiem w Polsce. Jak Wam się to udało? Jak przebiegała ta współpraca? Od dłuższego czasu wspieramy władze samorządowe w obszarze tzw edukacji pozaformalnej młodzieży. Ścieżki zostały przetarte, nasza organizacja nie jest dla lokalnych władz anonimowa. Ze strony młodzieży na początku była nieufność. Wiadomo, że młodzi nie lubią sztywnej atmosfery, długich przemów, garniturów i pracy za szkolnymi ławkami. My zaproponowaliśmy formy, które do nich trafiły – spotkania animacyjne, warsztaty i szkolenia prowadzone przez pracowników młodzieżowych umożliwiały swobodną wymianę myśli i dzielenie się wiedzą. W czasie zlotów młodzi współprowadzili spotkania i dzielili się swoimi pasjami. Wspieraliśmy także ich lokalne inicjatywy, wspólnie kręciliśmy filmy video i teledyski. I do urzędników te formy też trafiły? Nie od razu. Myślę, że momentem przełomowym była konferencja „Region okiem atomów”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponad 60 młodych ludzi uczestniczyło w warsztatach prowadzonych metodą „open space”. Kiedy urzędnicy zobaczyli korytarze pełne młodzieży oraz ich pracę, zdali sobie sprawę, że to nie zabawa, że młodzi ludzie mają pomysły na własną przyszłość, swoje zdanie i punkt widzenia. Uświadomili sobie, że młodzi ludzie mogą być równorzędnymi partnerami w rozmowie. Zakładam, że młodzież też się zmieniła. Bez tego chyba nie mogło by być mowy o powodzeniu projektu. Dla nas, animatorów pracujących bezpośrednio z młodzieżą, zmiana ta była dostrzegalna jeszcze w trakcie trwania projektu. Organizacje młodzieżowe i ich liderzy zaczęli częściej angażować się w sprawy lokalne czy we współpracę z samorządem lokalnym. Poznali swoich rówieśników z innych części województwa. Narodziły się przyjaźnie, wspólne spotkania czy projekty. Wspólne dzielenie się wiedzą , doświadczeniami czy pomysłami na działania. Obserwowałem grupy, które początkowo nieufnie, a z czasem coraz śmielej i coraz bardziej samodzielnie podejmowały inicjatywy, nawiązywały współpracę z lokalnymi bibliotekami, szkołami czy instytucjami samorządowymi. Widziałem jak młodzi ludzie stawali się gospodarzami na swoim terenie i jak rosła w nich pewność siebie i przekonanie, że sami mogą kreować swoją przyszłość. Rozmawiał Wawrzyniec Pater Projekt „Sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur – Atomy” został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji branżowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym”. Championa informacji młodzieżowej, corocznej nagrody przyznawanej przez sieć Euodesk otrzymał w kategorii „Informowanie i rozpowszechnianie informacji”.

stopka strony