News -

Młodzi ludzie w ONZ - przewodnik

Broszura zawiera komplet informacji o roli przedstawicieli środowisk młodzieżowych z poszczególnych krajów w ONZ i ich programach.


Broszura zawiera komplet informacji o roli przedstawicieli środowisk młodzieżowych z poszczególnych krajów w ONZ i ich programach. Przewodnik prezentuje możliwości, z których skorzystać mogą młodzi ludzie, chcący wziąć udział w pracach swoich krajowych delegacji. Opisuje m.in. jak niektóre Państwa Członkowskie ONZ umożliwiły młodzieży uczestnictwo w międzyrządowych spotkaniach w ONZ. Broszura dostępna jest we wszystkich językach oficjalnych ONZ. Możesz ją ściągnąć ze strony http://social.un.org/youthyear/publications.html
stopka strony