News -

Młodzi na rynku pracy

Ilu młodych Europejczyków pracuje na pół etatu? Ilu odbywa staże lub praktyki? Tego wszystkiego można się dowiedzieć z analizy opublikowanej przez Europejskiej Forum Młodzieży.


Ilu młodych Europejczyków pracuje na pół etatu? Ilu odbywa staże lub praktyki? Tego wszystkiego można się dowiedzieć z analizy opublikowanej przez Europejskie Forum Młodzieży.

Publikacja zawiera szczegółowe statystyki dotyczące zatrudniania młodych ludzi na umowach czasowych, cząstkowych oraz w ramach staży i praktyk. Autorzy raportu analizują również szanse młodego pokolenia na zdobycie stałych umów o pracę i wpływ tego faktu na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Publikacja opisuje też sytuację młodych ludzi w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz analizuje, czy konieczne jest podjęcie tematu dyskryminacji w dyskusji o sytuacji młodzieży na rynku pracy.

Publikacja – w języku angielskim – dostępna jest po adresem:
http://issuu.com/yomag/docs/yfj_qualityjobs_en_issuu_
stopka strony