News -

Młodzi na rynku pracy - raport ETUC Youth Committee

Najmłodsi pracownicy mają relatywnie najmniejsze szanse na znalezienie pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom – taki wniosek płynie z najnowszej publikacji przygotowanej przez FIA i Fundację Friedricha Eberta na zlecenie ETUC Youth Committee.


Eksperci FIA i Fundacji Friedricha Eberta przeanalizowali dane dotyczące sytuacji młodych ludzi na europejskich rynkach pracy i niestety nie mają dla najmłodszych pracowników dobrych wieści. Pomimo tego, że stopa bezrobocia wśród młodych sukcesywnie maleje, to właśnie oni są grupą narażoną na największe nieprzyjemności na rynku pracy.

Zajmują zazwyczaj najniższe stanowiska, otrzymują głodowe płace, bardzo rzadko oferuje się im godziwe ubezpieczenia zdrowotne i dodatki socjalne – twierdzą autorzy publikacji.

Raport pt. "Youth Friendliness Indicator: A critical assessment of the situation of young workers in European labour markets" dostępny jest online. 

stopka strony