News -

Młodzi o wolontariacie

„Wolontariat jest niesamowitą sprawą! To nie tylko pomoc potrzebującym i różnym fundacjom, lecz także nabywanie ciekawych doświadczeń. Zwłaszcza na wolontariacie za granicą" - uważa Marlena Sarga z Krakowa, która uczesniczyła w jednym z kilkuset warsztatow o wolontariacie za granicą przeprowadzonych w ubiegłym roku przez sieć Eurodesk Polska. Przebiego projektu ocenia i opinie cytuje Łukasz Smogorowski, konsult


„Zdobyłam informacje, które pomogą mi spełnić moje marzenia”, „Nabrałem chęci na wolontariat i przekazania zdobytej wiedzy dalej – to opinie uczestników warsztatów prowadzonych w ramach ubiegłorocznego projektu sieciowego Eurodesk Polska prowadzonego w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. Projekt „Eurowolontariat – ciekawy start w dorosłe życie” realizowany był w ubiegłym roku. Stanowił wkład Eurodesk Polska w działania prowadzone w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. Od marca do listopada 20 konsultantów Eurodesk Polska przeprowadziło blisko 400 dwugodzinnych warsztatów w kilkudziesięciu miejscowościach. W czasie warsztatów uczestnicy zastanawiali się, czym jest wolontariat, odpowiadali na pytania quizu, analizowali najważniejsze zagadnienia związane z wolontariatem międzynarodowym, poznawali wolontariat od praktycznej strony (spotykali się z wolontariuszem lub oglądali filmy). Dowiadywali się też, jaką rolę wolontariat odgrywa w polityce młodzieżowej UE i gdzie szukać informacji na tematy poruszane w czasie warsztatów. Co uczestnicy wynieśli zajęć? Oddajmy im na chwilę głos: „Zdobyłam wszystkie informacje, które pomogą mi spełnić moje marzenia”; „Dowiedziałem się o rzeczach, o których nie miałem pojęcia... Więcej zajęć!”; „Wiem, co zrobić, żeby się zaangażować”; „Za wyjątkiem samego pojęcia wolontariat – praktycznie wszystko było dla mnie nowe”; „Nabrałem chęci na wolontariat i przekazania zdobytej wiedzy dalej.” Zdecydowana większość z ponad 8500 uczestników eurodeskowych warsztatów postrzega wolontariat bardzo pozytywnie, ale jeszcze „większa większość” nie wiedziała, że wokół, często w tej samej miejscowości, na ulicy obok, pracują wolontariusze z zagranicy, że można się z nimi spotkać, że samemu można takim „mobilnym wolontariuszem” zostać. Wolontariat jest istotnym zagadnieniem polityki młodzieżowej UE, czego dowodem są m.in. wspomniany Europejski Rok Wolontariatu i Wolontariat Europejski (akcja funkcjonująca w ramach programu „Młodzież w działaniu”). W tej kwestii panuje duża zgodność – unijnych decydentów i młodzieży, która o wolontariacie pisze: „To wspaniała przygoda, możliwość sprawdzenia siebie, zdobycia nowych umiejętności, satysfakcja osobista i wdzięczność innych. Wolontariat to uśmiech na twarzy Twojej i drugiego człowieka. Wolontariat to zwiedzanie świata, ocean możliwości, przyjaźń, niebo pełne marzeń. Wolontariat może być sensem Twojego życia. Zacznij działać!” (Marysia Bukowska) Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się wyjechać i pomagać za granicą podkreślają trójstronne korzyści wynikające z ich pracy: dla podopiecznych, organizacji, w których działają oraz dla nich samych – tak wynika z relacji, które mają często okazję słyszeć i czytać konsultanci Eurodesku. Niektórzy z nich sami byli na wolontariacie za granicą lub są wolontariuszami – z zagranicy. Młodzi wolontariusze sami też potrafią własnymi słowami najlepiej oddać to, co w ich pracy najcenniejsze. Olga Zegadło, wolontariuszka ZHP podkreśla: – Dzięki udziałowi młodzieży w wolontariacie można, małymi krokami, cegiełka po cegiełce, zbudować lepszy świat. Łukasz Smogorowski, konsultant Krajowego Biura Eurodesk Polska

Wypowiedzi uczestników ogólnopolskiego projektu Eurodesk Polska „Eurowolontariat – ciekawy start w dorosłe życie”
„Wolontariat to świetny pomysł na aktywne spędzanie czasu, zdobywanie wiedzy i doświadczenia, poznawanie języków obcych i kultur innych krajów. Najważniejsze jest jednak to, że uczestnicząc w wolontariacie bezinteresownie pomagasz innym. Poznajesz nowych ludzi, nawiązujesz kontakty... Kto wie, może właśnie za granicą, na wolontariacie spotkasz swoją wielką miłość? :)”
Katarzyna Piwowarczyk, XV LO w Krakowie „Cudownie jest być wolontariuszem. Przede wszystkim poznajemy wspaniałych ludzi, którym możemy pomóc, a zarazem wiele się od nich nauczyć; na przykład tego, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, jakimi błahostkami przejmujemy się na co dzień, a co tak naprawdę jest ważne i wartościowe.”
Kaja Lisowska, ZHP „Wolontariat jest niesamowitą sprawą! To nie tylko pomoc potrzebującym i różnym fundacjom, lecz także nabywanie ciekawych doświadczeń. Zwłaszcza na wolontariacie za granicą. Nauka języka, spotkanie interesujących osób, odnalezienie się w różnych sytuacjach, nieraz bardzo krępujących. Człowiek po takich doświadczeniach jest zupełnie inną osobą: odporniejszą, lepszą.”
Marlena Sarga, ZSB nr 1 w Krakowie „Wolontariat pozwala nam zrozumieć los drugiego człowieka (...). Osoby, którym pomagamy, stają się szczęśliwsze: na ich twarzach częściej gości uśmiech i przestają – choćby na chwilkę – myśleć o swoich problemach.”
Klaudia Tychmańska, XV LO w Krakowie Opracowanie: Łukasz Smogorowski
stopka strony