News -

Młodzi Polacy na tle Europy

Polska młodzież dobrze radzi sobie z czytaniem i matematyką, ale niechętnie angażuje się w działalność klubów sportowych czy organizacji kulturalnych. Tak wynika z danych opracowanych przez Komisję Europejską.


Aktualne statystyki dotyczące młodzieży w Europie opublikowano w internecie na stronie UE Youth Monitor. Infomacje przedstawiono na kilkudziesięciu interaktywnych mapach, umożliwiających porównanie sytuacji w poszczególnych krajach.

Dane dotyczą 41 tematów z ośmiu dziedzin – m.in. edukacji, zatrudnienia, aktywności społecznej, zdrowia i wolontariatu – objętych Unijną Strategią dla Młodzieży.

Informacje zebrano z lat 2010-2014, ich źródłem są publikacje Eurostatu i ankiety Eurobarometru.

Mapy dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony