News -

Młodzi przejrzani na wylot

Dzisiejsza młodzież jest zdecydowanie bardziej prospołeczna i wspólnotowa niż starsze pokolenie. Jest generacją bardziej wyrazistą i bardziej „zachłanną” życiowo – taki obraz wyłania się z przełomowego raportu „Młodzi 2010”, opracowanego na zlecenie Kancelarii Premiera RP.


Dzisiejsza młodzież jest zdecydowanie bardziej prospołeczna i wspólnotowa niż starsze pokolenie. Jest generacją bardziej wyrazistą i bardziej „zachłanną” życiowo – taki obraz wyłania się z przełomowego raportu „Młodzi 2011”, opracowanego na zlecenie Kancelarii Premiera RP.

Raport liczy 426 stron i zawiera analizę młodego pokolenia w różnych obszarach tematycznych: aspiracji i oczekiwań, demografii, wyzwań związanych z edukacją 
i wchodzeniem na rynek pracy. Prezentuje dane na temat małżeństwa, rodziny, nowych wzorców seksualności, konsumpcji i sposobów spędzania wolnego czasu, poglądów, postaw i obecności w publicznej sferze życia. Pokazuje olbrzymią skalę przeobrażeń, złożoność zachodzących procesów i zmienność, którą z jednej strony dyktuje przeobrażający się świat i Polska, z drugiej natomiast rozwijające się, rosnące aspiracje.

Z raportu wynika m.in., że Młodzi Polacy są wymagający, choć nie roszczeniowi. Filarami ich wewnętrznego świata są – z jednej strony – wartości osobiste i afiliacyjne (szczęście, miłość, przyjaźń, życie rodzinne), z drugiej zaś praca, traktowana jako warunek udanego (tj. dostatniego, przyjemnego, ciekawego) życia i jako źródło osobistych satysfakcji.

Są też różnice: Młodsze roczniki są bardziej wyrazistym produktem społeczeństwa konsumpcyjnego, starsze bardziej przypominają międzypokolenie. Młodsi nie tylko częściej podkreślają wagę pieniędzy czy dostatniego życia, lecz również reprezentują style życia zalecane przez konsumpcjonizm – przywiązują większą wagę do niekonwencjonalności, barwności, indywidualizmu, częściej cenią bycie wyjątkowym. Są też bardziej wyrazistym produktem ponowoczesności – z jej ambiwalencjami i sprzecznościami. Są – w swych własnych opiniach – bardziej wrażliwi na świat i ludzi, ale i bardziej permisywni wobec panujących w nim norm. Słabiej czują się związani z tradycyjnymi wspólnotami (religią, narodem), ale silnie odczuwają potrzebę wspólnoty między sobą. Dążą do dobrobytu, ale nie wykazują szczególnego skrzywienia w kierunku nadmiernego posiadania – rzeczy mają dla nich wartość, gdy sprawiają przyjemność i pozwalają na bycie nie wykluczonym.

Autorką raportu jest Krystyna Szafraniec, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracach nad raportem uczestniczył interdyscyplinarny zespół złożony 
z ekspertów różnych dziedzin, kilku resortów, urzędów centralnych oraz środowisk pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży, którzy na przestrzeni lat 2010-2011 spotykali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem ministra Michała Boniego.

Raport można pobrać ze strony www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/raport_quot_mlodzi_2011_quot_,7530 Drukowaną wersję raportu można otrzymać nieodpłatnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zamówienia należy przesyłać na adres konsultacje@men.gov.pl podając dokładny adres do wysyłki.
stopka strony