News -

Młodzi przerzucają się na dopalacze

Mieszkańcy Starego Kontynentu zażywają coraz mniej kokainy – takie są wnioski z najnowszego raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).
Z publikacji wynika, że ogólna ilość zażywanych narkotyków utrzymuje się na stabilnym poziomie. W krajach, gdzie problem z narkomanią był dotychczas najpoważniejszy (Wielka Brytania, Włochy, Dania i Hiszpania) odnotowano nawet niewielki spadek ilości zażywanej kokainy wśród młodych ludzi (15-34 lata). Podobnie wygląda sytuacja z marihuaną, najpopularniejszym nielegalnym europejskim narkotykiem.

Ilość zażywanych przez młodych ludzi narkotyków zmienia się, bo coraz popularniejsze stają się nowe, syntetyczne substancje psychoaktywne, znajdujące się poza kontrolą, nazywane „legalnymi dopalaczami” - zastępują one bardziej klasyczne środki odurzające. Jednym z największych problemów, przed którym stoją obecnie władze państw jest to, że narkotyki te, jak również ecstasy, amfetamina oraz MDMA rozprzestrzeniają się zbyt szybko, by móc za nimi nadążyć. Ostatnie śledztwo EMCDDA wykazało, że w internecie działa ponad 600 sklepów sprzedających produkty psychoaktywne.

Więcej informacji na stronie:
http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report
stopka strony