News -

Młodzi reporterzy do dzieła!

Studenci dziennikarstwa w wieku od 18 do 30 lat mogą wziąć w konkursie na tekst lub audycję na temat unijnej pomocy rozwojowej. Autorzy trzech najlepszych prac wyjadą w podróż życia - do Afryki.


Studenci dziennikarstwa w wieku od 18 do 30 lat mogą wziąć w konkursie na tekst lub audycję na temat unijnej pomocy rozwojowej. Zgłaszane prace powinny liczyć maksymalnie 1000 słów lub – w przypadku audycji – trwać nie dłużej niż 3 minuty. Tematem jest pomoc służąca gospodarczemu, społecznemu i politycznemu rozwojowi państw rozwijających się. 33 finalistów konkursu będzie mogło stworzyć własne strony w domenie www.youngreporters.net, na których zaprezentują swoje prace. Zostaną również zaproszeni do Brukseli, by relacjonować Europejskie Dni Rozwoju, organizowane w dniach od 4 do 7 grudnia 2010 r. Przez tydzień będą pracować nad przygotowaniem tekstu lub audycji, które zostaną przedstawione do oceny profesjonalnemu jury. Autorzy trzech najlepszych prac wyjadą w podróż życia do Afryki. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 29 października 2010 r. Więcej informacji na stronie www.youngreporters.net/#home.
stopka strony