News -

Młodzież chce doradztwa i staży

Zatrudnienie jest kluczowym warunkiem aktywnego udziału młodych ludzi w życiu społecznym - uznali uczestnicy Unijnej Konferencji Młodzieżowej, która zakończyła się w Dublinie.


Zatrudnienie jest kluczowym warunkiem aktywnego udziału młodych ludzi w życiu społecznym - uznali uczestnicy Unijnej Konferencji Młodzieżowej, która zakończyła się w Dublinie.

O kwestii zatrudnienia wspomniał w ostatnim dniu obrad Fergus O’Dowd z irlandzkiego Ministerstwa Środowiska, Społeczności i Samorządu Lokalnego. Jak podkreślił, dla młodych ludzi okres wchodzenia na rynek pracy jest wyjątkowo wrażliwy i trudny. Słowa te padły podczas sesji plenarnej kończącej Europejską Konferencję Młodzieżową, w której wzięło udział ok. 150 młodych ludzi oraz ok. 100 decydentów z 27 państw członkowskich UE.

W trakcie spotkania odbyło się siedem sesji tematycznych, zaplanowanych zgodnie z wynikiem konsultacji przeprowadzonych w poszczególnych krajach. Młodzież i urzędnicy wspólnie sformułowali 21 priorytetów. Zostaną one uwzględnione w pracach nad Rezolucją Rady UE w sprawie Włączenia Społecznego, związanej z zakończeniem 18-miesięcznego cyklu konsultacji z młodzieżą, oraz przy przygotowywaniu Wniosków Rady UE na temat wkładu pracy z młodzieżą w rozwój, dobrobyt i włączenie społeczne młodych ludzi. Treść Wniosków zaproponować ma Frances Fitzgerald, minister ds. dzieci i spraw młodzieży Irlandii.

Prezydent Europejskiego Forum Młodzieży Peter Matjašič podkreślił, że dyskusje młodych ludzi z decydentami w trakcie konferencji pokazały, jakie są potrzeby młodzieży, których zaspokojenie umożliwi włączenie społeczne dorastającego pokolenia. Chodzi tu w szczególności o zapewnienie płatnych staży i wysokiej jakości doradztwa zawodowego na etapie kończenia edukacji i wchodzenia na rynek pracy.

Dyrektor irlandzkiej Krajowej Rady ds. Młodzieży Mary Cunningham zauważyła, że przemiany społeczne będą możliwe, gdy walka z wykluczeniem społecznym będzie leżała w interesie wszystkich partnerów. Jej zdaniem, organizacje młodzieżowe mają do odegrania kluczową rolę w modelowaniu postaw młodych ludzi wobec wykluczenia oraz pokazywaniu, w jaki sposób młodzi mogą być angażowani w życie społeczne i czuć się bezpiecznie – kimkolwiek są.

Więcej o przebiegu dyskusji podczas Europejskiej Konferencji Młodzieżowej w Dublinie:
www.eu2013.ie/news/news-items/20130313post-youthconferencepr
stopka strony