News -

Młodzież Europy - konkurs dziennikarski

Masz zacięcie dziennikarskie i interesuje cię™ ś›wiat mediów? Znasz ję™zyk niemiecki, masz gł‚owę™ peł‚ną… pomysłów i lubisz wyzwania? Weź udział‚ w konkursie i wygraj dwumiesię™czny płatny staż w redakcji Deutsche Welle w Bonn.


Przedsięwzięcie organizowane jest już po raz trzeci przez Związek Mł‚odzieży Mniejszoś›ci Niemieckiej w RP we współ‚pracy z rozgłośnią… Deutsche Welle z Bonn oraz Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą.

W tym roku uczestnicy konkursu będą mieli do wyboru trzy tematy:
 - "€žPokolenie Erasmusa"€: Jakie szanse, wyzwania i zagrożenia stawia przede mną… dzisiejsza wielokulturowa Europa?
 - Dylematy młodych: wyjechać czy zostać? Czy emigracja może być dobrym rozwiązaniem na przyszłość?
 - Od Majdanu, poprzez konflikt na Ukraine, do wydarzeń związanych z Charlie Hebdo i Pegidą. Dlaczego takie wydarzenia dotyczą również mnie?

Aby wziąć udział‚ w konkursie, należy odpowiedzieć na dwa z trzech proponowanych pytań„ w formie eseju. Jeden tekst należy przygotować w języku polskim, a drugi w jęz. niemieckim (każdy maks. trzy strony A4).

Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: jugendineuropa@gmail.com w terminie do 24 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Zwią…zku Mł‚odzieży Mniejszoś›ci Niemieckiej w RP.

stopka strony