News -

Młodzież i COVID-19

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie koronawirusa na rynek pracy, edukację i psychikę młodych Europejczyków, sprawdź najnowszą publikację Europejskiego Forum Młodzieży.


Publikacja powstała na podstawie wyników ankiety, przeprowadzonej na ponad 12 tysiącach młodych ludzi w wieku 18-34, pochodzących ze 112 krajów. Znajdują się w niej m.in. historie osób, których życie zmieniło się na skutek pandemii oraz pomysły młodzieży, które mogą pomóc w zahamowaniu skutków kryzysu.

Badania pokazują, że pandemia miała największy wpływ na młode kobiety, młodszą młodzież oraz młodych z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo.

Publikacja dostępna jest tutaj.

#młodzież    #koronawirus    #praca

stopka strony