News -

Młodzież kontra alkohol

Uwaga, tylko do 2 listopada przyjmowane są zgłoszenia do udziału w I Europejskiej Konferencji Młodzieżowej poświęconej polityce antyalkoholowej. Wydarzenie odbędzie się w Bled w Słowenii w dniach od 8 do 14 listopada 2012 r.
Organizatorem spotkania jest The Alcohol Policy Youth Network. Do udziału w konferencji zaproszone są osoby w wieku od 18 do 30 lat, działające na rzecz rozwoju polityki antyalkoholowej w Europie.

Celem spotkania jest:
- zwiększenie zainteresowania młodych ludzi i organizacji młodzieżowych polityką antyalkoholową;
- przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych do aktywnego promowania ich stanowiska wobec problemu alkoholizmu;
- wykorzystanie opinii uczestników przy tworzeniu strategii związanych z problemem nadużywania alkoholu, dzięki traktowaniu ich na równi z opiniami instytucji i władz, jak również dzięki podnoszeniu świadomości problemu wśród wyborców i partnerów władz na szczeblu lokalnym i europejskim;
- zapewnienie niezbędnych narzędzi i szkoleń, dzięki którym uczestnicy będą mogli poprowadzić w swoich środowiskach projekty służące ograniczeniu szkodliwego wpływu alkoholu na młodzież;
- analiza wyników badań oraz wymiana dobrych praktyk, jak również zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie wpływania na proces stanowienia prawa;
- pobudzenie współpracy pomiędzy uczestnikami i ich organizacjami.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie oraz refundację 70 proc. kosztów transportu. Opłata za udział wynosi 50 euro. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 2 listopada 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
www.apyn.org/conference
stopka strony