News -

Młodzież miała głos

Wielkimi krokami zbliża się Światowa Konferencja ws. Młodzieży. Pod koniec sierpnia w Meksyku o ważnych dla młodych ludzi sprawach dyskutować będzie kilka tysięcy naukowców, urzędników i pracowników młodzieżowych


. Organizatorzy konferencji zadbali o to, by zaplanowane dyskusje nie oderwały się od rzeczywistości. Wszystkich młodych ludzi z całego świata zaprosili więc do wypełnienia internetowego kwestionariusza, którego wyniki będą omawiane w trakcie Konferencji. Ankieta dotyczyła tego, co władze, organizacje społeczne i sektor prywatny mogą zrobić, by poprawić sytuację młodzieży – m.in. w kwestii ubóstwa, edukacji, wykorzystania technologii informacyjnych czy równości płci. Wyniki ankiety już wkrótce będą dostępne pod adresem www.youth2010.org.
stopka strony