News -

Młodzież musi być bardziej aktywna

Organizacja festiwali młodzieżowych, nauka umiejętności życiowych w szkołach oraz rozwój systemów pierwszej pomocy w przypadkach zaburzeń psychicznych – to część rekomendacji Unijnej Konferencji Młodzieżowej na Malcie.


W spotkaniu zorganizowanym przez Maltańskie Przewodnictwo w Radzie UE wzięło udział ponad 200 decydentów i młodych ludzi z całej Europy. Tematem rozmów była polityka młodzieżowa – uczestnicy uzgodnili plan działań służących rozwojowi polityki na rzecz włączania się młodzieży w Europę opartą na idei integracji.

Konferencja zakończyła V cykl Usystematyzowanego Dialogu – innowacyjnego i unikatowego systemu współpracy, w ramach którego młodzi ludzie zyskali wpływ na kształtowanie unijnej polityki młodzieżowej. Pogłębianiu dialogu między decydentami a młodzieżą służyły trzy unijne konferencje zorganizowane w trakcie obecnego Trio Prezydencji (Holandia, Słowacja, Malta) pod wspólnym hasłem „Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe: Ready for Life, Ready for Society”.

Efektem spotkania na Malcie są rekomendacje oraz tzw. implementation toolkit, czyli zestaw wskazówek określających, jak osiągnąć pełne zaangażowanie młodzieży w życie polityczne. Chodzi m.in. o organizację festiwali młodzieżowych promujących aktywność młodzieży na szczeblu krajowym i lokalnym, włączenie rozdziału dotyczącego pracy z młodzieżą i przestrzeni dla młodzieży do Raportu Młodzieżowego Komisji Europejskiej, wprowadzenie zajęć dotyczących umiejętności życiowych do programu szkół oraz opracowanie systemów pierwszej pomocy dla osób z problemami psychicznymi.
    
Więcej informacji w relacji Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony